Russian A A A לשינוי גודל הגופן

03-7612224

אלצהיימר – תמרורי אזהרה

הזדקנות היא תהליך טבעי וחלק ממחזור חייו התקין של האדם. יש מחלות השכיחות יותר בגיל המבוגר, ביניהן דמנציה. דמנציה היא מונח כללי לקבוצה של פגיעות מוחיות העלולות לגרום לפגיעה בזיכרון וביכולת לחשוב בצורה בהירה.

אלצהיימר היא המחלה השכיחה ביותר מבין מחלות הדמנציה, המתאפיינת בירידה בזיכרון ובתפקודים נוספים, כמו חשיבה, דיבור ושיפוט, עד כדי שינוי אישיותי.

אלצהיימר מוגדרת כמחלה נוירודגנרטיבית, הגורמת להרס התאים במוח, ללא סיבה ידועה.
ישנם טיפולים המסוגלים לעכב את התקדמות המחלה או לשפר את הסימפטומים שלה, אך אין טיפול שמרפא את המחלה. לצערנו מדובר במחלה שרק מחמירה.
סימני האלצהיימר מתחילים לרוב בצורה מתונה ואט אט מתקדמים בחומרתם.

סימנים שכיחים בקרב חולי אלצהיימר:

- שוכחים כל מיני דברים
- חווים בלבול
- קושי בדיבור (בעיקר קושי שפתי - לא מצליחים למצוא את המילה הנכונה)
- קושי בריכוז
- קושי בביצוע פעולות פשוטות
- חוסר התמצאות במקומות מוכרים

כאשר המחלה מידרדרת, היכולת לחשוב בצורה בהירה והגיונית יורדת ועלולה לגרום ל:

- תחושת כעס או אגרסיה
- הלוצינציות (אשליות קוליות / ויזואליות) או דלוזיות (מחשבות שווא)
- חוסר שליטה על הסוגרים
- פגיעה ביכולת לאכול, להתרחץ, להתלבש ולבצע שאר פעילויות יומיומיות

קצב התפתחות הסימפטומים אינו קבוע ולכן לא ניתן לאמוד את חומרת המחלה, אלא לאורך זמן, כאשר ההידרדרות משתנה מאדם לאדם. כך, לדוגמה, אדם אחד יכול להיות מאובחן ולהידרדר תוך חמש שנים, לעומת אדם אחר שמחלתו תידרדר רק עשר שנים לאחר אבחונו.

תמותה לרוב אינה נגרמת כתוצאה מהמחלה עצמה, אלא מסיבוכים של המחלה, כמו דלקת ריאות, זיהום בדרכי השתן וסיבוכים מנפילות.


למה יש לשים לב?

- מצב של דמנציה הוא מאוד מבלבל ועל החולה להיות בהשגחה של משפחתו/אדם קרוב. יש לשים לב האם הוא מסוגל לנהוג, לבשל או לעשות כל דבר שעלול לסכן אותו.
- חולים בדמנציה נמצאים בסיכון מוגבר לנפילות. על כן, מומלץ להרחיק מהם דברים שעלולים לסכן אותם, כמו שטיחים, כבלי חשמל ועוד. כמו כן, מומלץ שישתמשו בנעליים נוחות.


האם ניתן למנוע דמנציה?

לא הוכחו דרכים למניעת דמנציה, אבל יש כמה דרכים המסייעות למוח להישאר בתפקוד בריא:
- פעילות פיזית
- אינטראקציה חברתית
- שמירה על 'מוח עובד' באמצעות קריאת ספרים ועיתונים, הרכבת פאזלים וכדומה.


טיפול במחלת אלצהיימר

הטיפול הוא סימפטומטי בלבד, כלומר - אין ריפוי של המחלה, אלא הפחתת סימפטומים בלבד. הוא כולל תרופות נגד בעיות בזיכרון, הפרעות התנהגות, דיכאון, חרדה, אגרסיה ולעיתים גם בעיות שינה.